ОБЩИ УСЛОВИЯ

УСЛОВИЯ

„Halkidiki Villa“ e търговско име на компанията ни „Мелитон Груп“- фирма регистрирана в ЕС под номер 203205336 и е с представителство и адрес:

гр. Солун, бул. «Василисис Олгас» 148, код. 54645

Ние (Μеliton Group ltd) не поемаме никаква отговорност във връзка с наемните услуги, които ще получите на място или други допълнителни уговорки, действия или бездействия на доставчика (и) или друго лице (лица) или страна (и) свързани с някакви договорености по него.

За всички договорености ще бъде предоставен договор между вас и собственика на имота/неговото представителтво, или ще бъде подписан от нас /чрез авторизиран подпис (само в някои специални случаи, за които имаме правомощието да го направим).

Нашата отговорност е свързана с организирането на вашата резервация и получаването на конкретна оферта, която вие сте одобрили и сте се съгласили да заплатите като услуга.

Крайната услуга се изпълнява от страна на собственика/фирма управляваща имота, а не от нас.

Важно: Когато правите вашата резервация през нас, ние ще организираме да влезете в договорности със собственикът/ доставчикът на услугата.

Вашата резервация при нас е свързана със спазване на настоящите «Общи условия» и специфичните такива условия по резервация на съответния (те) доставчик (ци), с когото сключвате договор. Ето защо ние препоръчваме да прочетете и двете внимателно (договора и условията му) преди да стане резервацията.

Копие на сключените договори може да изисквате по всяко време от нас.

Може да решите да направите една или повече резервации с нас едновременно. Като всяка една ще се таксува отделно, и ще бъде с отделен договор.

КОГАТО РЕЗЕРВИРАТЕ ЧРЕЗ НАС ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ЧЕ:

 • Сте упълномощени да съгласувате условията по резервация с всички включени във договора лица и представлявате всички тях.
 • Сте прочели всички настоящи «Общи условия¨» и се съгласявате да бъдете обвързани от тях
 • Ще представлявате всички всички членове на вашата група
 • Вие сте над 18 години

РЕЗЕРВАЦИЯ И ПЛАЩАНЕ

След като сте избрали имота, който искате да наемете, можете да направите онлайн заявка за резервация през нашия уебсайт чрез попълване на формата за запитване или директен е-мейл.

Когато направите запитване чрез нашата система за онлайн резервации ние получаваме автоматично генерирано съобщение за желание за резервация по e-мейл. Ние ще ви отговорим възможно най-скоро с изчепателна информация за – цени, условия по резервацията, вакантност.

Временна резервация ще бъде направена, когато получим официална заявка от ваша страна за резервация и получихме потвърждение от Доставчика, че можем да продължим с вашата резервация. Ние от името на доставчика временно ще държим избрания от вас имот четиридесет и осем часа – докато стане плащане от ваша страна на авансовата сума. За да получите потвърждение за резервация, трябва да внесете депозит според изискванията от доставчика (най-често авансов размер от 30% от общата сума по резервацията).

Ако плащането не бъде получено в рамките на 48 часа след издаване на договора ние ще анулираме временната резервация от името на доставчика автоматично и заявените дати ще бъдат освободени (Този период е намален до 24 часа за резервации, когато са в последната минута)

След получаване на съответното плащане ние ще обезпечим избрания имот за заявените дати и ще Ви изпратим потвърждение за резервация и gps адрес.

Моля, проверете внимателно всички подробности в договора и докладвайте за всяка неточност или евентуално липсата на информация към нас веднага. Тъй като ние действаме само като агент за резервации, ние не носим отговорност за грешки в документацията, освен когато грешката е била направени от нас.

Ако сте платили депозит, трябва да платите пълния остатък до датата на падеж (ако има такава) или на място при пристигане. Задължително е плащането на остатъка да става преди настаняване на групата. Ако гостите на вилата ще пристигнат в различни часове, плащането трябва да стане от първият гост, който ще бъде настанен. Не може да се извърши настаняване ако остатъчната сума по договора не бъде заплатена.

Ако плащането не се извърши преди настаняване (или изтичане на датата на падежа) доставчикът може да анулира вашата резервация и да наложи таксите за анулиране, посочени в техните  условия за резервация. С изключение на случаите, когато в има допълнителни уговорки, които ще бъдат описани в договора.

ГАРАНЦИОНЕН ДЕПОЗИТ

Гаранционен депозит може да изисква при настаняване от доставчика. Той служи за гаранция, че няма да има щети по имота при напускането му. Както и, че имотът ще бъде оставен в добро състояние. Вие ще бъдете информирани за размера на този гаранционнен депозит преди да сте направили резервацията си.

Санкции може да има в случаите, когато

 • Неразумно стопанисване на имота, включително басейна и градината му
 • Загуба на ключове
 • Неизхвърлени боклуци, забравени продукти в хладилника
 • Повреда на собствеността
 • Прекомерни разходи за електричество
 • Допълнителни разходи за почистване
 • Запушени канали/WC
 • Пушене в имота

Обикновенно гаранционния депозит се връща при напускане на имота, но в някои случаи той може да бъде задържан до 14 дни. В случай на щети, причинени на вас или на член на вашата компаниия по време на престоя ви, ние, от името на доставчика, ще ви уведомим възможно най-бързо с всякакви доказателства, предоставени от собственика за възникнал проблем. Цената на всяко коригиращо действие трябва да бъде приспадната от депозита ( за счупване или поправака) от страна на доставчика.

В случай на големи щети, изискващи специалист внимание, възстановяването на остатъка от депозит за счупване не може да бъде гарантирано. В случай, че разходите за поправяне на загуби или щети, причинени от Вас или член на вашата партия надвишава притежавания депозит, ние, от името на доставчик, ще ви уведоми за всяка дължима сума.

Доставчикът си запазва правото да търси възстановяване на всички допълнителни разходи сумата на депозита за по-сериозни щети и поради тази причина адекватната застраховка за лична отговорност е силно препоръчително. В случай на допълнителни разходи ние ще Ви предоставим официален документ с подробности за доставчика, за да се улесни директно възстановяването.

Тъй като ние действаме само като агент, няма да влизаме в преговори или арбитраж между вас и доставчикът относно депозита и всякакви подобни дискусии ще бъдете държани директно между вас и доставчика.

ЦЕНИ

Ние си запазваме правото да променяме рекламираните цени по всяко време. Ние също си запазваме правото за коригиране на грешки както в рекламираните, така и в потвърдените цени.

Специална забележка: понякога се появяват промени и грешки. Трябва да проверите цената на избраната от вас резервация преди да направите плащането.

Ние не съхраняваме или обработваме данни за дебитни или кредитни карти, вместо това използваме най-безопастното и сигурно плащане – чрез банков превод или чрез Револют.

Всички плащания се извършват в ЕВРО

Вие се съгласявате, че всички такси за превод на авансовато сума ще поемете сами.

Всички цени ще бъдат валидни до 48 часа, в който са предоставени като оферта. Може да поискате нова оферта, ако тези часове са отминали. Ние запазваме правото си да променяме цените.

Важно!

ЗАСТРАХОВКА

Силно ви препоръчваме да сключите туристическа застраховка за пътуване на всички членове на вашата компания. Някои доставчици изискват да го направите. Ваша отговорност е да осигурите застраховката, която купувате да бъде адекватна и подходяща за вашите конкретни нужди.

Моля, прочетете подробностите за правилата при получаване на застраховката и ги носете с вас на почивката си.

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Ако имате някакви специални искания (например доставка на храна допълнително, частен готвач, детски легла и т.н.), моля, информирайте ни в момента на резервацията. Ще предадем всички подобни искания на доставчика, но ние не можем да гарантираме, че те ще бъдат изпълнени и ние няма да носим отговорност към вас, ако не са. Моля, уверете се, че сте получили писмено потвърждение за всички изисквания, които имате.

АНУЛАЦИИ

Доставчикът на услуги (собственикът) може да начисли таксите за анулиране или изменение въз основите на посочени договорни условия.

Обикновено нашите доставчици налагат следните такси за анулиране:

Авансовият депозит (обикновено 30%-50% от общата крайна сума): БЕЗ ПРАВО НА ВЪЗТАНОВЯВАНЕ

Таксуване на 100% от общите разходи за почивка, когато:

Когато уведомление за анулиране е получено по-малко от 8 седмици преди датата на започване на резервацията, вие ще носите отговорност за цялата цена на резервацията.

Някои от доставчиците предоставят възможността за възтановяставчикът на избраните от вас договорености и прилагат различни условия за анулиране на изброените по-горе. Ние ще ви информираме по време на резервацията за тях. Където е възможно: доставчикът активно да се опита да препродаде анулирани дати на други клиенти. Ако има успех той ще намали вашата таксувана сума според сделката, която ще успее да направи в последната минута и ще възвърне разликата по резервацията. Разбира се, че това крие риск от намаляване на драстично на цената и възтановената сума към вас да не бъде пълна.

Моля, обърнете внимание: Нашите доставчици на услуги често третират измененията за резервация, поискани в период по-малко от 60 дни до датата на пристигане като анулиране на резервация и следователно може да приложи условията за анулиране, посочени в техните условия за резервация. Например: промяна на датите ви, промена на брой нощувки /по-малко от уговорените/

ПРОМЕНИ И ОТМЕНА ОТ ДОСТАВЧИКА

Ако доставчикът трябва да направи значителна промяна във вашите потвърдени договорености или да ги анулира ние ще ви информираме възможно най-бързо. Също така ние ще осъществим връзка между вас и доставчика във връзка с всички предложени алтернативни договорености от доставчика, но ние нямаме повече отговорност към вас.

ОГРАНИЧЕНИЯ / СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ИМОТА

Някои от доставчиците на луксозни имоти могат да имат ограничения, или определени условия за клиентите, пребиваващи в тяхната собственост, и някои доставчици могат да имат ограничения за типовете резервации, които ще приемат в тяхната собственост.

Само основният наемател на вилата и гостите включени в списъка може да бъдат настанени във вилата. Всички допълнителни гости не са приети в имота без съгласието на собственика на вилата.

Смяна на гостите във вилата без знанието и разрешението на собственика се счита за пренаемане и забранено.

Например, повечето от нашите доставчици заявяват, че не е позволено да бъдат извършвани събития или тържества в техните имоти, където капацитетът ще надвиши максималния брой гости в резервацията, без предварително писмено съгласие от доставчика, включително малки деца. При такива обстоятелства допускането в имота може да бъде отказано или да бъдете помолени да го освободете незабавно, ако това условие не се спазва. Доставчикът може също така да начислява допълнителна такса за допълнителни гости.

Халкидики е място за семейна и тиха почивка. Съседите не толерират форсиране на автомобили и силна музика от тях, викове и крещене. Възможно е да има оплакаване към полицията или собственика на имота. В такива ситуации също може да бъдете помолени да напуснете имота незабавно.

 НАШАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАШАТА РЕЗЕРВАЦИЯ

Вашият договор е с доставчика и важат неговите условията за резервация. Като агент ние не носим отговорност за действителното изпълнение на предоставените условия. Нашите отговорности са ограничени до извършване на резервацията в съответствие с вашите инструкции.

Цялата предоставена информация е въз основа на нашата добросъвестност и въз основа на предадената от собственика такава. Въпреки това, в случай, че ние сме отговорни за вас, нашата максимална отговорност към вас е ограничена до размера на комисионната, която печелим от вашата резервация (или подходящата част от това).

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВИЗА, ПАСПОРТ И ЗДРАВЕ

Ние не носим отговорност към условията по пристигане в Република Гърция. Изискванията могат да се променят и затова силно препоръчваме да проверите актуалната информация чрез официалните органи.

Препоръчваме да носите вашата здравна карта за ЕС /ако имате такава/ или да направите частна здравна застраховка за пътуване в чужбина.

ОПЛАКВАНИЯ

Тъй като договорът за вашите договорености е между вас и доставчика - всички въпроси и оплаквания трябва да бъдат адресирани до тях. Ако имате проблем по време на ваканцията си трябва да се докладва незабавно на доставчика или на управителя на имота. Ако нямате бърз и задоволителен резултат вие сте в правото си да изисквате парично обещетение, като изпратите официален е-мейл до собственика и това много често помага за един положителен резултат.

Ние предоставяме всички данни и контакти на собственика във всички документи за потвърждение, които ви изпращаме, които може да използвате в случая.

НАСТАНЯВАНЕ ОЦЕНКИ И СТАНДАРТИ

Всички имоти включени в нашия уебсайт са обект на инспекция и лично посещение от нашите агенти на годишна база. Но ние не даваме официална оценка за безопастността на собствеността, както и за качеството на извършената услуга. Цялото оборудване е под контрола на доставчика на услуги. Въпреки че използваме усилия да оценим тези недвижими имоти ние нямаме способността да анализираме в дълбочина фунционалността и доброто състояние на всяка вила.

Ние не поемаме отговорност за погрешно представяне, неточности или пропуски относно имота. Например налягане на водата, ефективност на ел. система при натоварване по време на сезона, качеството на доставената услуга от интернет доставчиците и т.н.

Ние също изключваме отговорност за всяка промяна, извършена от доставчика след нашата проверка. Промени могат да настъпят през периода между подготовката на описанието и вашата резервация за настаняване; Следователно, ние си запазваме правото да променим някое от съоръжения или услуги, които се рекламират.

Ние не поемаме отговорност за модификации, направени от доставчика без наше знание, за прекъсване на водоснабдяването, газта или електричеството; за повреди на системи за филтриране или отопление на басейн, химията, която се използва, начин на почистване.

Когато посещаваме даден имот, това не означава каквото и да било поемане на отговорност за рискове като кражба и безопастност на децата и членове на компанията ви. Ние не носим отговорност и за шелзонгите, които използвате на плажа, нито за състоянието на плажа и морето.

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Всяка лична информация, предоставена от вас се използва и съхранява в съответствие със Закона за защита на данните. GPDR

ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА

Авторските права и всички други права са притежание на «Мелитон Груп» - официален собственик. Копирането на съдържанието на сайта за всякаква търговска или бизнес употреба е строго забранено.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Нито ние, нито доставчикът на избраните от вас договорености, не можем да поемем никаква отговорност или изплащаме обещетение в случай на Фосмажорни обстоятелства. Форсмажор е всяко събитие, което ние или съответният доставчик не бихме могли да контролираме или предотвратим. Такива събития могат да включват война или заплаха за война, граждански размирици, природни или ядрени бедствия, индустриален спор, терористична дейност, пожар, пандемия, неблагоприятни метеорологични условия, непредвидени местни сгради или пътни работи на местна власт или други национални местни власти, неизбежни технически проблеми с транспорт, затваряне или задръстване на летища или пристанища, затваряне на граници, анулиране или промяна на разписание от редовни авиокомпании и всички подобни обстоятелства извън нашия контрол.

ОКОЛНА СРЕДА

Ние не може да ганатираме състоянието на околната среда, която може да търпи промени (изменения поради силни бури, дъждове и т.н)

Пример: Състоянието на плажа може да бъде променено поради различни природни и метеорологични процеси, като загуба на част от пясъка, вълни, пренасящи камъни и морски водорасли, изчезване на част от плажната ивица поради голяма буря.
Също така местните закони могат да променят условията за частно използване на шезлонги и чадъри през сезона. Моля, информирайте се преди да пристигнете за такива изменения.

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Ако се нуждаете от допълнителни услуги по време на престоя си, като допълнително почистване, кетъринг, доставка на супермаркет и т.н., моля, уведомете ни, колкото е възможно по-рано от датата на пристигане. По принцип минимум 7-14 дни преди датата на пристигане се изисква да организира допълнителни услуги.

Когато се нуждаете от допълнителни услуги, ще ви насочим към внимателно подбрания ни местен Доставчик, но не носим отговорност за неговите услуги.

НАСТАНЯВАНЕ И НАПУСКАНЕ

Трябва да се придържате към часовете за пристигане и заминаване, които ще бъдат предоставени от доставчика. Обикновено те са от 16.00 до 17.00 пристигане и не по-късно от 21.00 и от 10.00 до 11.00 отпътуване, за да се позволи настаняване в същия ден.

Моля, информирайте доставчика в случай на закъснение. Възможно е да бъдете таксувани ако не пристигнете на уговорения час и има голяма разлика с уговореният такъв и фактическото ви пристигане.

Напускането на имота е строго определено с конктретен час. Всички закъснения ще бъдат таксувани с част от гаранционната ви сума.

ГРИЖА ЗА ИМОТА

По закон сте задължени да полагате всички разумни и правилни грижи за имота, включително за градината и басейна, и ги напуснете в същото състояние, в което сте го намерили.

В случай на повреда на имущество или оборудване по време на престоя Вие сте задължени да информирате доставчика при първа възможност и в рамките на 24 часа; ако това не е възможно, вие трябва да се свържете с нас, за да съобщим за щетите.

Вие сте длъжни да оставите имота в чисто и подредено състояние. Това включва почистване на всички прибори за хранене и изхвърляне на боклука в кошовете за отпадъци или рециклиране извън имота. Не спазването на тази условия може да доведе до приспадане на част от депозита.

Вие се съгласявате да уважавате района си и да не нарушавате или не дразните обитатели на съседни имоти. Вие също се съгласявате да не вдигате шум, който е над допустимите норми. Доставчикът си запазва правото да влезе в собствеността си при проблеми, свързани с грижата за имота и да поиска да напуснете незабавно ако установи, че е в занемарено или повредено състояние.

ЛИЧНИ ВЕЩИ

Нито ние, нито доставчикът на избраните от вас договорености можем да поемем каквато и да е отговорност за загубата или повреда на някой от вашите лични вещи и превозни средства.

При напускане се уверете, че сте взели всички ваши вещи със себе си. Ние не носим отговорност за предоставяне на куриерски услуги. Ако това все пак се случи, вие може да наемете куриер, който да изпрати вашите вещи обратно.

Плувни басейни и джакузи

Басейните и джакузито носят рискове при използването им. Скачането от високо или гмуркането при използането на алкохол е забранено. Също така трябва да наглеждате малките деца, когато се намират в близост до него.

Трябва да проверявате басейна всеки ден преди употреба и да съобщавате за всички видими дефекти.

Спално бельо и кърпи

Слънцезащитен крем, фалшив тен, водоустойчив грим и боя за коса - всички могат да причинят трайни щети на спално бельо и кърпи и ние ви молим да го имате впредвид, когато използвате тези продукти. Препоръчваме ви, ако планирате да използвате такива продукти по време на престоя си, че вие ще носете собствено резервно спано бельо и кърпи, за да предотвратите повреда на вещи в имота. Ако се повреди /настъпва оцветяване и не може да се почистват артикулите, може да се начисли такса от вашия Депозит.

ПУШЕНЕ

Моля, обърнете внимание, че в предложениете в нашия сайт имоти не се пуши. Ако не успеете да се придържате към това условие, може да ви отнемат гаранционния депозит.

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Домашни любимци са разрешени само с предварително писмено съгласие на собственика; той може налага допълнителна такса за настаняване, когато са разрешени домашни любимци.

Когато домашните любимци имат достъп до имота, те трябва да бъдат държани под контрол по всяко време и не е разрешено да бъдат в спалните или върху мебелите. Вие носите отговорност за щетите причинени от домашни любимци, независимо дали са вътре или извън имота. Ако е необходимо допълнително постичистване на имота – то такса ще бъде приспадната от вашата гаранция.

Ние и избрани партньори и свързани компании използваме 'бисквитки' и подобни технологии, както е посочено в нашата Политика за 'бисквитките'. Съгласявате се да се съгласите с използването на тези технологии, като кликнете върху Приемам или като продължите да разглеждате този уебсайт.